Velikost složek

Vypočítávání velikosti adresáře, stačí stisknout mezerník nad složkou a už se počítá.

Pokud chcete spočítat velikost u všech složek v aktuální složce, stiskněte ALT + SHIFT + ENTER.

Všechny soubor z podložek

Stisknutím CTRL + B se zobrazí obsah všech souborů z podsložek.
Stisknutím CTRL + SHIFT + B se zobrazí obsah všech souborů z označených podsložek.

Výběr souborů filtrem

Pokud chcete vybrat všechny soubory stiskněte CTRL + A, to známe, ale když stisknete +(numerická klávesnice) můžete napsáním vhodného filtru vybrat jenom určité soubory. Např.: *, *.*, *.mp3, *.mp? apod.

* – zastupuje jakýkoliv znak o délce 0-nekonečno

? – zastupuje jakýkoliv znak o délce 0-1

Tyto filtry si můžete nadefinovat pro častější používání. Tedy filtr na výběr veškeré hudby, filmů nebo dokumentů.

Filtr na veškeré obrázky by mohl vypsat takto: ,,*.jpg *.png *.jpeg *.gif *.bmp“  atd.

Pokud chcete něco z označených souborů odznačit, stiskněte  (numerická klávesnice), zadejte filtr pro odebírané soubory (třeba .*)

Hvězdičkou * invertujete výběr.

Porovnávání souborů i vzdálené!

Pro porovnání vícero souborů a zjistištění rozdílů v obsahu těchto souborů.

Na levé a pravé straně si nalistujte složky, které chcete porovnat/sychnronizovat a klikněte na   ikonku v panelu ikonek.

Otevře se vám nové okno s přednastavenými adresáři k porovnání/synchronizování. Nyní můžete vybrat, jak chcete porovnávat, jestli se mají zahrnout podložky, porovnávat obsah nebo ignorovat datum a další volby. Dále můžete nastavit filtr, které soubory se mají porovnávat, třeba *.txt nebo *.php apod. Kliknete na porovnat a počkáte. V případě že se porovnává se soubory na ftp, porovnání trvá úměrně dlouho dostupné přenosové rychlosti na zvolený server.

Jakmile se soubory porovnají, můžete si vyfiltrovat (zobrazit) jen ty, které se nerovnají, nebo chybí apod. Pokud kliknete na vybraný soubor, můžete si zobrazit (CTRL + F3) obsahové porovnání souborů.

Pokud chcete složky synchronizovat a vybrané soubory chcete zkopírovat doprava či doleva, dá se tak vybrat přímo na konkrétním souboru (pravým tlačítkem) a nastavit kopírování. Pak už stačí dát Synchronizovat a počkat 🙂
Hromadné přejmenování

Velice šikovná funkcionalitka. Označíte soubory a stisknete CTRL + M nebo spustíte z menu Soubor -> Hromadné přejmenování. Pak už stačí jen nastavit vhodné parametry pro přejmenování. Doporučuji prostudovat nápovědu. Pokud přejmenovávám fotky obvykle použiji něco jako ,,[N1-5][C]“ a číslování nastavím na 3 cifry. Dá se takhle i přidat podrobnější informace o souboru, jako je datum vytvoření, atributy apod. To vše pod tlačítkem ,,[=?] Doplněk“. Např.: ,,[=tc.Datum vytvoření.Y-M-D]_[N1-3][C]“. Špatné přejmenování se dá vrátit.