ASCII table

Dec Hex Binary HTML Char Description
0 00 00000000 � NUL Null
1 01 00000001 SOH Start of Header
2 02 00000010 STX Start of Text
3 03 00000011 ETX End of Text
4 04 00000100 EOT End of Transmission
5 05 00000101 ENQ Enquiry
6 06 00000110 ACK Acknowledge
7 07 00000111 BEL Bell
8 08 00001000 BS Backspace
9 09 00001001 	 HT Horizontal Tab
10 0A 00001010 
 LF Line Feed
11 0B 00001011 VT Vertical Tab
12 0C 00001100  FF Form Feed
13 0D 00001101 
 CR Carriage Return
14 0E 00001110 SO Shift Out
15 0F 00001111 SI Shift In
16 10 00010000 DLE Data Link Escape
17 11 00010001 DC1 Device Control 1
18 12 00010010 DC2 Device Control 2
19 13 00010011 DC3 Device Control 3
20 14 00010100 DC4 Device Control 4
21 15 00010101 NAK Negative Acknowledge
22 16 00010110 SYN Synchronize
23 17 00010111 ETB End of Transmission Block
24 18 00011000 CAN Cancel
25 19 00011001 EM End of Medium
26 1A 00011010 SUB Substitute
27 1B 00011011 ESC Escape
28 1C 00011100 FS File Separator
29 1D 00011101 GS Group Separator
30 1E 00011110 RS Record Separator
31 1F 00011111 US Unit Separator
32 20 00100000  space Space
33 21 00100001 ! ! Exclamation mark
34 22 00100010 " " Double quote
35 23 00100011 # # Number
36 24 00100100 $ $ Dollar sign
37 25 00100101 % % Percent
38 26 00100110 & & Ampersand
39 27 00100111 ' ' Single quote
40 28 00101000 ( ( Left parenthesis
41 29 00101001 ) ) Right parenthesis
42 2A 00101010 * * Asterisk
43 2B 00101011 + + Plus
44 2C 00101100 , , Comma
45 2D 00101101 - - Minus
46 2E 00101110 . . Period
47 2F 00101111 / / Slash
48 30 00110000 0 0 Zero
49 31 00110001 1 1 One
50 32 00110010 2 2 Two
51 33 00110011 3 3 Three
52 34 00110100 4 4 Four
53 35 00110101 5 5 Five
54 36 00110110 6 6 Six
55 37 00110111 7 7 Seven
56 38 00111000 8 8 Eight
57 39 00111001 9 9 Nine
58 3A 00111010 : : Colon
59 3B 00111011 &#59; ; Semicolon
60 3C 00111100 &#60; < Less than
61 3D 00111101 &#61; = Equality sign
62 3E 00111110 &#62; > Greater than
63 3F 00111111 &#63; ? Question mark
64 40 01000000 &#64; @ At sign
65 41 01000001 &#65; A Capital A
66 42 01000010 &#66; B Capital B
67 43 01000011 &#67; C Capital C
68 44 01000100 &#68; D Capital D
69 45 01000101 &#69; E Capital E
70 46 01000110 &#70; F Capital F
71 47 01000111 &#71; G Capital G
72 48 01001000 &#72; H Capital H
73 49 01001001 &#73; I Capital I
74 4A 01001010 &#74; J Capital J
75 4B 01001011 &#75; K Capital K
76 4C 01001100 &#76; L Capital L
77 4D 01001101 &#77; M Capital M
78 4E 01001110 &#78; N Capital N
79 4F 01001111 &#79; O Capital O
80 50 01010000 &#80; P Capital P
81 51 01010001 &#81; Q Capital Q
82 52 01010010 &#82; R Capital R
83 53 01010011 &#83; S Capital S
84 54 01010100 &#84; T Capital T
85 55 01010101 &#85; U Capital U
86 56 01010110 &#86; V Capital V
87 57 01010111 &#87; W Capital W
88 58 01011000 &#88; X Capital X
89 59 01011001 &#89; Y Capital Y
90 5A 01011010 &#90; Z Capital Z
91 5B 01011011 &#91; [ Left square bracket
92 5C 01011100 &#92; \ Backslash
93 5D 01011101 &#93; ] Right square bracket
94 5E 01011110 &#94; ^ Caret / circumflex
95 5F 01011111 &#95; _ Underscore
96 60 01100000 &#96; ` Grave / accent
97 61 01100001 &#97; a Small a
98 62 01100010 &#98; b Small b
99 63 01100011 &#99; c Small c
100 64 01100100 &#100; d Small d
101 65 01100101 &#101; e Small e
102 66 01100110 &#102; f Small f
103 67 01100111 &#103; g Small g
104 68 01101000 &#104; h Small h
105 69 01101001 &#105; i Small i
106 6A 01101010 &#106; j Small j
107 6B 01101011 &#107; k Small k
108 6C 01101100 &#108; l Small l
109 6D 01101101 &#109; m Small m
110 6E 01101110 &#110; n Small n
111 6F 01101111 &#111; o Small o
112 70 01110000 &#112; p Small p
113 71 01110001 &#113; q Small q
114 72 01110010 &#114; r Small r
115 73 01110011 &#115; s Small s
116 74 01110100 &#116; t Small t
117 75 01110101 &#117; u Small u
118 76 01110110 &#118; v Small v
119 77 01110111 &#119; w Small w
120 78 01111000 &#120; x Small x
121 79 01111001 &#121; y Small y
122 7A 01111010 &#122; z Small z
123 7B 01111011 &#123; { Left curly bracket
124 7C 01111100 &#124; | Vertical bar
125 7D 01111101 &#125; } Right curly bracket
126 7E 01111110 &#126; ~ Tilde
127 7F 01111111 &#127; DEL Delete

Extended ASCII table

Dec Hex Binary HTML Char  
128 80 10000000 - Ç  
129 81 10000001 - ü  
130 82 10000010 - é  
131 83 10000011 - â  
132 84 10000100 - ä  
133 85 10000101 - à  
134 86 10000110 - å  
135 87 10000111 - ç  
136 88 10001000 - ê  
137 89 10001001 - ë  
138 8A 10001010 - è  
139 8B 10001011 - ï  
140 8C 10001100 - î  
141 8D 10001101 - ì  
142 8E 10001110 - Ä  
143 8F 10001111 - Å  
144 90 10010000 - É  
145 91 10010001 - æ  
146 92 10010010 - Æ  
147 93 10010011 - ô  
148 94 10010100 - ö  
149 95 10010101 - ò  
150 96 10010110 - û  
151 97 10010111 - ù  
152 98 10011000 - ÿ  
153 99 10011001 - Ö  
154 9A 10011010 - Ü  
155 9B 10011011 - ¢  
156 9C 10011100 - £  
157 9D 10011101 - ¥  
158 9E 10011110 -  
159 9F 10011111 - ƒ  
160 A0 10100000 - á  
161 A1 10100001 - í  
162 A2 10100010 - ó  
163 A3 10100011 - ú  
164 A4 10100100 - ñ  
165 A5 10100101 - Ñ  
166 A6 10100110 - ª  
167 A7 10100111 - º  
168 A8 10101000 - ¿  
169 A9 10101001 -  
170 AA 10101010 - ¬  
171 AB 10101011 - ½  
172 AC 10101100 - ¼  
173 AD 10101101 - ¡  
174 AE 10101110 - «  
175 AF 10101111 - »  
176 B0 10110000 -  
177 B1 10110001 -  
178 B2 10110010 -  
179 B3 10110011 -  
180 B4 10110100 -  
181 B5 10110101 -  
182 B6 10110110 -  
183 B7 10110111 -  
184 B8 10111000 -  
185 B9 10111001 -  
186 BA 10111010 -  
187 BB 10111011 -  
188 BC 10111100 -  
189 BD 10111101 -  
190 BE 10111110 -  
191 BF 10111111 -  
192 C0 11000000 -  
193 C1 11000001 -  
194 C2 11000010 -  
195 C3 11000011 -  
196 C4 11000100 -  
197 C5 11000101 -  
198 C6 11000110 -  
199 C7 11000111 -  
200 C8 11001000 -  
201 C9 11001001 -  
202 CA 11001010 -  
203 CB 11001011 -  
204 CC 11001100 -  
205 CD 11001101 -  
206 CE 11001110 -  
207 CF 11001111 -  
208 D0 11010000 -  
209 D1 11010001 -  
210 D2 11010010 -  
211 D3 11010011 -  
212 D4 11010100 -  
213 D5 11010101 -  
214 D6 11010110 -  
215 D7 11010111 -  
216 D8 11011000 -  
217 D9 11011001 -  
218 DA 11011010 -  
219 DB 11011011 -  
220 DC 11011100 -  
221 DD 11011101 -  
222 DE 11011110 -  
223 DF 11011111 -  
224 E0 11100000 - α  
225 E1 11100001 - ß  
226 E2 11100010 - Γ  
227 E3 11100011 - π  
228 E4 11100100 - Σ  
229 E5 11100101 - σ  
230 E6 11100110 - µ  
231 E7 11100111 - τ  
232 E8 11101000 - Φ  
233 E9 11101001 - Θ  
234 EA 11101010 - Ω  
235 EB 11101011 - δ  
236 EC 11101100 -  
237 ED 11101101 - φ  
238 EE 11101110 - ε  
239 EF 11101111 -  
240 F0 11110000 -  
241 F1 11110001 - ±  
242 F2 11110010 -  
243 F3 11110011 -  
244 F4 11110100 -  
245 F5 11110101 -  
246 F6 11110110 - ÷  
247 F7 11110111 -  
248 F8 11111000 - °  
249 F9 11111001 -  
250 FA 11111010 - ·  
251 FB 11111011 -  
252 FC 11111100 -  
253 FD 11111101 - ²  
254 FE 11111110 -  
255 FF 11111111 -    
https://www.rapidtables.com/code/text/ascii-table.html
https://theasciicode.com.ar/ascii-printable-characters/underscore-understrike-underbar-low-line-ascii-code-95.html

Aplikace, která dokáže zjistit rychlost a kanál určité Wi-Fi sítě, se nazývá AirPort Utility a je přímo od Applu.
Uvnitř nastavení této aplikace se však nachází skrytá možnost, pomocí které si můžete nechat zobrazit sílu a kanály okolních Wi-Fi sítí. Přesuňte se do nativní aplikace Nastavení, sjeďte níže k seznamu aplikací a rozklikněte záložku AirPort. Zde poté pomocí přepínače aktivujte možnost Wi-Fi skener.
Jakmile tak učiníte, tak otevřete aplikaci AirPort, a poté v pravém horním rohu klepněte na možnost Hledání Wi-Fi. Poté už jen stačí, abyste stisknuli tlačítko Hledat. Po vyhledání se zobrazí všechny sítě v okolí a zároveň se u nich zobrazí i hodnota RSSI a kanál, na kterém běží.

RSSI

Received Signal Strangth Indication - česky indikátor síly přijímaného signálu, je udávaná v jednotkách decibelů (dB). U RSSI můžete pozorovat, že jsou čísla udávána v záporných hodnotách. Platí, že čím menší je číslo, tím je kvalita signálu lepší. Pro konkrétní „rozdělení“ síly signálu vám může posloužit seznam níže:
< -73 dBm - velmi dobrý
-75 dBm až -85 dBm - dobrý
-87 dBm až -93 dBm - špatný
> -95 dBm - velmi špatný

V příkazovém řádku zadáme příkaz

1
netsh

který nás přepne do diagnostických prvků. Dalším příkazem si zobrazíme uložené Wi-Fi profily.
1
wlan show profile

Příkaz opakujeme s názvem požadované sítě doplněný o klíčové slovo "Key" s hodnotou klíče "Clear".
1
wlan show profile NazevSite key=clear

Pak už jen v bloku "Secutiry settings" najít položku "Key Content" s zobrazeným heslem Wi-Fi sítě.

Locate the following folder C:\Windows\System32\oobe\Info\Backgrounds (“C” is your Windows Seven Installation drive)
Copy your favorite image file to this folder and rename it as backgroundDefault. Note that the image must be in JPG format and the size should be less than 256 KB.

You are done. Reboot your system and see the change.

The following files (sorted by width-to-height ratio) are supported in C:\Windows\System32\oobe\Info\Backgrounds folder:
 • backgroundDefault.jpg
 • background768×1280.jpg (0.6)
 • background900×1440.jpg (0.625)
 • background960×1280.jpg (0.75)
 • background1024×1280.jpg (0.8)
 • background1280×1024.jpg (1.25)
 • background1024×768.jpg (1.33-)
 • background1280×960.jpg (1.33-)
 • background1600×1200.jpg (1.33-)
 • background1440×900.jpg (1.6)
 • background1920×1200.jpg (1.6)
 • background1280×768.jpg (1.66-)
 • background1360×768.jpg (1.770833-)

Od Windows 8 již v menu Start nenajdete složku Po spuštění. Jak tedy ve Windows 10 přidat zástupce programu do složky Po spuštění, aby se program při startu operačního systému automaticky spustil?

Pro aktuálně přihlášeného uživatele

Stiskněte kombinaci kláves [Windows]+[R]. Do okna »Otevřít« napište »shell:startup« a potvrďte klávesou [Enter].

V Průzkumníku souborů se otevře složka Po spuštění aktuálně přihlášeného uživatele. Do této složky přetáhněte zástupce programů, které chcete spouštět automaticky po startu systému.

Složka je umístěna v »C:\Users\<název účtu>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup«.

Pro všechny uživatele počítače

Složka Po spuštění pro všechny uživatele počítače se nachází v »C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp«. Do této složky se dostanete pomocí příkazu »shell:common startup«.

V Průzkumníku souborů je nutné zaškrtnout volbu »Skryté položky« na kartě »Zobrazení«.

Zakázání spouštění automaticky při startu systému

Pokud potřebujete naopak nějakému programu zakázat aby se spouštěl automaticky při startu systému, můžete tak učinit ve Správci úloh na kartě Po spuštění. Správce úloh otevřete pomocí [Ctrl]+[Shift]+[Esc] nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel.

Proměnná prostředí (anglicky environment variable) je v informatice dynamická proměnná, která je v operačním systému vlastností běžícího procesu. Proměnných prostředí je obvykle více, lze je měnit a jejich obsah může ovlivnit práci běžícího procesu. Proměnné prostředí jsou používány v unixových systémech i v systémech DOS nebo Microsoft Windows, avšak jejich názvy se v jednotlivých systémech liší.

Variable Windows  
%AllUsersProfile% C:\ProgramData  
%AppData% C:\Users\>{username}\AppData\Roaming  
%ProgramData% C:\ProgramData  
%ProgramFiles% C:\Program Files  
%Public% C:\Users\Public  
%SystemRoot% C:\Windows  
%Temp% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp  
%Tmp% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp  
%UserProfile% C:\Users\{username}  
%WinDir% C:\Windows  
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch   Snadné spuštění

Wikipedie: Proměnná prostředí

Odhlášení z Windows a ukončení běžících aplikací (Force logoff)

shutdown /l /f

Parametry příkazu shutdown

/l Log off. This cannot be used with /m or /d options.
/f Force running applications to close without forewarning users. The /f parameter is implied when a value greater than 0 is specified for the /t parameter.

/s Shutdown the computer.
/r Shutdown and restart the computer.
/g Shutdown and restart the computer. After the system is rebooted, restart any registered applications.

/t xxx Set the time-out period before shutdown to xxx seconds. The valid range is 0-315360000 (10 years), with a default of 30. If the timeout period is greater than 0, the /f parameter is implied.

/a Abort a system shutdown. This can only be used during the time-out period.

/i Display the graphical user interface (GUI). This must be the first option.

To create a desktop shortcut point to "Internet options":
 1. Right Click on an empty area of your Desktop
 2. Select >New > Shortcut
 3. In the "Type the location of the item, type:
  1. General Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,0
  2. Security Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1
  3. Privacy Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2
  4. Content Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3
  5. Connections Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4
  6. Programs Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5
  7. Advanced Tab

   %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6
 4. Click on Next
 5. Give a name to the shortcut
 6. Validate with OK
 7. Change icon of shortcut from file "C:\Windows\System32\inetcpl.cpl"

Postup prihlaseni 

 1. Spustit CMD
 2. Zadat prikaz "ftp Nazev_FTP_Serveru"
 3. Budete vyzvani k zadani uzivatelskeho jmenu (dle nastaveni vlastniho serveru) a nasledne hesla
 4. V pripade spravnosti bude vypsana hlaska "230 Login successful", v opacnem pripade "530 Login incorrect"
 5. Prostor pro praci s FTP
 6. Ukonceni spojeni zadanim prikazu "bye" nebo "quit"

Vypis vsech prikazu 

Command Information
! This command toggles back and forth between the operating system and ftp. Once back in the operating system, typing exit takes you back to the FTP command line.
? Access the Help screen.
append Append text to a local file.
ascii Switch to ASCII transfer mode
bell Turns bell mode on or off.
binary Switches to binary transfer mode.
bye Exits from FTP.
cd Changes directory.
close Exits from FTP.
delete Deletes a file.
debug Sets debugging on or off.
dir Lists files if connected.

dir -C = Will list the files in wide format.
dir -1 = Lists the files in bare format in alphabetic order
dir -r = Lists directory in reverse alphabetic order.
dir -R = Lists all files in current directory and sub directories.
dir -S = Lists files in bare format in alphabetic order.
disconnect Exits from FTP.
get Grabs file from the computer to which you are connected.
glob Sets globbing on or off. When turned off the file name in the put and get commands is taken literally and wildcards are not used.
hash Sets hash mark printing on or off. When turned on for each 1024 bytes of data received a hash-mark (#) is displayed.
help Access the Help screen and displays information about command if command typed after help.
lcd Displays local directory if typed alone or if path typed after lcd will change local directory.
literal Sends a literal command to the connected computer with an expected one line response.
ls Lists files of the remotely connected computer.
mdelete Multiple delete.
mdir Lists contents of multiple remote directories.
mget Get multiple files.
mkdir Make directory.
mls Lists contents of multiple remote directories.
mput Sent multiple files
open Opens address.
prompt Enables or disables the prompt.
put Send one file
pwd Print working directory
quit Exits from FTP.
quote Same as the literal command.
recv Receive file.
remotehelp Get help from remote server.
rename Renames a file.
rmdir Removes a directory on the remote computer.
send Send single file.
status Shows status of currently enabled and disabled options
trace Toggles packet tracing.
Type Set file transfer type.
user Send new user information.
verbose Sets verbose on or off.

Vytvoření tohoto zástupce je jednoduché. Stačí vytvořit novou složku a tuto složku pojmenovat takto Božský mód.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}, kdy místo „Božský mód“ můžete zvolit jakýkoli název. Výsledkem je ikona s vsemoznymi funkcemi.