V příkazovém řádku zadáme příkaz

1
netsh

který nás přepne do diagnostických prvků. Dalším příkazem si zobrazíme uložené Wi-Fi profily.
1
wlan show profile

Příkaz opakujeme s názvem požadované sítě doplněný o klíčové slovo "Key" s hodnotou klíče "Clear".
1
wlan show profile NazevSite key=clear

Pak už jen v bloku "Secutiry settings" najít položku "Key Content" s zobrazeným heslem Wi-Fi sítě.

Locate the following folder C:\Windows\System32\oobe\Info\Backgrounds (“C” is your Windows Seven Installation drive)
Copy your favorite image file to this folder and rename it as backgroundDefault. Note that the image must be in JPG format and the size should be less than 256 KB.

You are done. Reboot your system and see the change.

The following files (sorted by width-to-height ratio) are supported in C:\Windows\System32\oobe\Info\Backgrounds folder:
 • backgroundDefault.jpg
 • background768×1280.jpg (0.6)
 • background900×1440.jpg (0.625)
 • background960×1280.jpg (0.75)
 • background1024×1280.jpg (0.8)
 • background1280×1024.jpg (1.25)
 • background1024×768.jpg (1.33-)
 • background1280×960.jpg (1.33-)
 • background1600×1200.jpg (1.33-)
 • background1440×900.jpg (1.6)
 • background1920×1200.jpg (1.6)
 • background1280×768.jpg (1.66-)
 • background1360×768.jpg (1.770833-)

Od Windows 8 již v menu Start nenajdete složku Po spuštění. Jak tedy ve Windows 10 přidat zástupce programu do složky Po spuštění, aby se program při startu operačního systému automaticky spustil?

Pro aktuálně přihlášeného uživatele

Stiskněte kombinaci kláves [Windows]+[R]. Do okna »Otevřít« napište »shell:startup« a potvrďte klávesou [Enter].

V Průzkumníku souborů se otevře složka Po spuštění aktuálně přihlášeného uživatele. Do této složky přetáhněte zástupce programů, které chcete spouštět automaticky po startu systému.

Složka je umístěna v »C:\Users\<název účtu>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup«.

Pro všechny uživatele počítače

Složka Po spuštění pro všechny uživatele počítače se nachází v »C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp«. Do této složky se dostanete pomocí příkazu »shell:common startup«.

V Průzkumníku souborů je nutné zaškrtnout volbu »Skryté položky« na kartě »Zobrazení«.

Zakázání spouštění automaticky při startu systému

Pokud potřebujete naopak nějakému programu zakázat aby se spouštěl automaticky při startu systému, můžete tak učinit ve Správci úloh na kartě Po spuštění. Správce úloh otevřete pomocí [Ctrl]+[Shift]+[Esc] nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel.

Proměnná prostředí (anglicky environment variable) je v informatice dynamická proměnná, která je v operačním systému vlastností běžícího procesu. Proměnných prostředí je obvykle více, lze je měnit a jejich obsah může ovlivnit práci běžícího procesu. Proměnné prostředí jsou používány v unixových systémech i v systémech DOS nebo Microsoft Windows, avšak jejich názvy se v jednotlivých systémech liší.

Variable Windows  
%AllUsersProfile% C:\ProgramData  
%AppData% C:\Users\>{username}\AppData\Roaming  
%ProgramData% C:\ProgramData  
%ProgramFiles% C:\Program Files  
%Public% C:\Users\Public  
%SystemRoot% C:\Windows  
%Temp% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp  
%Tmp% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp  
%UserProfile% C:\Users\{username}  
%WinDir% C:\Windows  
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch   Snadné spuštění

Wikipedie: Proměnná prostředí

Podkategorie