Klepněte pravým tlačítkem na volné místo pracovní plochy a z místní nabídky zvolte Nový | Zástupce. Otevře se průvodce, kde v prvním okně do řádku pojmenovaném Zadejte umístění položky vložte:

%windir%\explorer.exe shell:::{3080F90E-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}, kde %windir% označuje umístění složky Windows (například C:\Windows).

Klepněte na Další, v následujícím okně zadejte název zástupce (například Windows Switcher) a potvrďte klepnutím na Dokončit.

Nyní klepněte na vytvořenou položku pravým tlačítkem, z nabídky zvolte Vlastnosti a poté přejděte na záložku Zástupce. Klepněte na tlačítko Změnit ikonu, v novém okně zadejte do řádku Hledat ikony v tomto souboru řetězec %SystemRoot%\system32\imageres.dll a následně v seznamu ikon najděte ikonu, která funkci nejvíce charakterizuje. Všechna okna zavřete klepnutím na OK.

Teď už jen znovu použijte na ikoně pravé tlačítko myši a zvolte Připnout na Hlavní panel. Ikonu na Ploše teď můžete smazat. Na Hlavním panelu si tlačítko pro zobrazení Plochy můžete umístit na vhodné místo dle libosti.