Proměnná prostředí (anglicky environment variable) je v informatice dynamická proměnná, která je v operačním systému vlastností běžícího procesu. Proměnných prostředí je obvykle více, lze je měnit a jejich obsah může ovlivnit práci běžícího procesu. Proměnné prostředí jsou používány v unixových systémech i v systémech DOS nebo Microsoft Windows, avšak jejich názvy se v jednotlivých systémech liší.

Variable Windows  
%AllUsersProfile% C:\ProgramData  
%AppData% C:\Users\>{username}\AppData\Roaming  
%ProgramData% C:\ProgramData  
%ProgramFiles% C:\Program Files  
%Public% C:\Users\Public  
%SystemRoot% C:\Windows  
%Temp% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp  
%Tmp% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp  
%UserProfile% C:\Users\{username}  
%WinDir% C:\Windows  
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch   Snadné spuštění

Wikipedie: Proměnná prostředí