Složení středů

Stačí složit na každé straně čverce 2x2. Tento krok musíte zvládnout pouhým logickým uvažováním. Dávejte si pozor na barvy čverců. Jelikož u této kostky není střed, tak se vám často stane, že naproti bílé je např. zelená. Musíte barvy složit na správné straně.

Složení hran

V tuto chvíli si nevšímejte rohů, ale jen hranových kostiček. Účelem tohoto kroku je "dát dokupy" co nejvíce stejných hran. Měly by jste poskládat 10 hran bez nutnosti algoritmu a na poslední 2 musíte použít jeden z appletů.

Složení hran

r', F, R, F', r

Poslední 2 hrany


D, d', F, U, F', L, F', L', F, D, d    
nebo   Uw' (R U R' U') (F' U F) Uw

Složit jako kostku 3x3x3

Nyní si stačí 2 hrany představit jako 1 hranu a 4 středové kostičky jako jeden střed u kostky 3x3x3. Složíme standardně kostku 3x3x3.

Speciální případy

Díky tomu, že hrany u kostky 4x4x4 jsou 2, můžou při skládání jako u kostky 3x3x3 vzniknout nezvyklé situace (parity).

OLL parita

OLL parita je, když ti nejde složit OLL - žlutá nahoru. Vypadá např. takhle a řeší se algoritmem, který otáčí přední hranu.
Rw, U2, x, Rw, U2, Rw, U2, Rw', U2, Lw, U2, Rw', U2, Rw, U2, Rw', U2, Rw'
nebo   R2, r2, B2, U2, L, l, U2, R', r', U2, R, r, U2, F2, R, r, F2, L', l', B2, R2, r2

PLL parita

r2 U2 r2 Uw2 r2 Uw2

PLL parita 2

u2, U2, L2, l2, U2, l2, U2, l2, L2, u2, U2

PLL parita 3 (dva rohy)

1/ r2, U2, r2, Uw2, r2, Uw2
2/ R, U2, R', U', R, U', R'
3/ Prohozeni stredu F a R - R, U2, R', U', R, U', R'

https://www.youtube.com/watch?v=xe_xlomLRV4